Afgelopen zaterdag hebben verschillende vrijwilligers van Zeeverkennersgroep Brandaen de cursus BHV gevolgd. Tijdens de cursus is extra aandacht gegeven aan de onderdelen EHBO, brandbestrijding, reanimatie en ontruiming aangezien wij als scouting vereniging hier het meest aan blootgesteld worden.

Graag willen we ARBO Rotterdam, en voornamelijk Dominique de Vries, bedanken voor het verzorgen van deze leuke en leerzame dag!